Hot Appetizers

Loukaniko – Greek Sausage…… 8.00

Spanakopita – Spinach & Cheese Pie……. 9.00

Tiropita – Cheese Pie……. 9.00

Kolokithokeftedes – Zucchini Croquets…… 9.00

Keftedes – Seasoned Meatballs…….. 9.00

Kolokithakia – Fried Zucchini & Garlic Dip ……. 10.00

Melitzanes – Fried Eggplant & Garlic Dip…….. 10.00

Saganaki – Broiled Cheese with Lemon………. 11.00

Kalamarakia – Fried Squid……. 12.00

Shrimp Saganaki – Shrimp, Garlic & Tomato Sauce…….. 14.00

Octapodi – Grilled Octopus……… 20.00

Prices are subject to change without prior notice